Σύστημα διαχειριστής κενών συσκευασιών φυτοφάρμακων και λιπασμάτων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
( ΠΕΡΙΛΗΨΗ )
1. Υφιστάμενη κατάσταση
Οι κενές πλαστικές συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ), αυτές δηλαδή
που μένουν μετά την χρησιμοποίηση του περιεχομένου τους κατά την διενέργεια του
ψεκασμού των καλλιεργειών, είναι πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δεν λαμβάνει την δέουσα
προσοχή.
Η συντριπτική πλειονότητα των συσκευασιών…..


_final