Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Νιγρίτας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΛΗ : ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ