Δομή και οργάνωση

Μέλη του Οργανισμού είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες και νομείς των εκτάσεων εντός των ορίων δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Τα εγγεγραμμένα μέλη του ΤΟΕΒ που είναι σήμερα περίπου 2500 , εκλέγουν κάθε τέσσερα χρόνια τους ογδόντα πέντε (85) αντιπροσώπους τους μέσα από δεκαπέντε (15) τοπικές συνελεύσεις  που έχουν συσταθεί για δεκαεπτά (17) τοπικά διαμερίσματα.

Οι Αντιπρόσωποι με την σειρά τους εκλέγουν το επταμελές Διοικητικό συμβούλιο (Πρόεδρος , Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, 3μέλη) που διοικεί τον Οργανισμό για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το τωρινό ΔΣ έχει εκλεγεί το 2021 και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου αναμένεται να επαναληφθούν το 2024.

Οι Αντιπρόσωποι συμμετέχουν στις Γενικές συνελεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα τουλάχιστο μία φορά το χρόνο ώστε να συζητηθούν σημαντικά ζητήματα του Οργανισμού.