Αγαπητά μέλη και φίλοι επισκέπτες

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ΤΟΕΒ Νιγρίτας που στόχο έχει να παρέχει άμεση πληροφόρηση στους χρήστες των υπηρεσιών του ΤΟΕΒ Νιγρίτας, ενός οργανισμού που εξυπηρετεί περίπου 1.600 χρήστες σε μια έκταση 64.500 στρεμμάτων και εκτείνεται από την Αγία Παρασκευή έως τον Αχινό.

Το νερό, από τους κυρίους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει, ανεπάρκεια, ιδιαίτερα στις ξηροθερμικές περιοχές όπως η δική μας , που οφείλεται τόσο στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση όσο και στις επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές . Γι’ αυτό και κύριος στόχος του ΤΟΕΒ είναι να συμβάλει στην διαμόρφωση μια στρατηγικής για την αποτελεσματικότερη χρήση του νερού άρδευσης αφού στις περισσότερες περιπτώσεις η αρδευτική πρακτική οδηγεί σε υποβάθμιση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων .

Σκοπός του ΤΟΕΒ Νιγρίτας

Ο Οργανισμός έχει σκοπό την «έγγειον βελτίωσιν» των αγροκτημάτων των μελών που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας του.

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β) Νιγρίτας

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διέπεται από το Ν.Δ 3881/25-10-1958

Το αρδευτικό δίκτυο ΝΙΓΡΙΤΑΣ, που λειτουργεί από το 1976, είναι δίκτυο τεχνητής βροχής που εξυπηρετεί από απόψεως αρδεύσεως 64.500 στρέμματα .Ολόκληρο το δίκτυο είναι χωρισμένο σε (5) πέντε αντλιοστάσια : Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, καθώς και σε τρία βοηθητικά αντλιοστάσια. Το ένα στο Α-9 , ένα στο Α-10 και ένα στην 5Κ περιοχή ΑΧΙΝΟΥ. Επίσης υπάρχει μικρό αντλιοστάσιο (Πομόνα ) στην 5Κ περιοχή Αχινού, καθώς και δύο στραγγιστικά , ένα το Β1 στην χαμηλή περιοχή Ν. ΣΚΟΠΟΥ- ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ, και ένα στην Τ8 χαμηλή περιοχή ΑΧΙΝΟΥ.

Ο Οργανισμός ,του οποίου η ύπαρξη δεν περιορίζεται σε χρονικά περιθώρια, σκοπό έχει να εξασφαλίσει :

  • Την διοίκηση , συντήρηση και τη λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων.
  • Την ρύθμιση της χρήσης και της διανομής από την Διοίκηση του Οργανισμού, του Αρδευτικού νερού με την επιβολή του Κανονισμού Άρδευσης.
  • Την αστυνόμευση του νερού.
  • Την επιβολή και τη βεβαίωση των αρδευτικών εισφορών.
  • Την μέριμνα για την σύνταξη μελετών για την κατασκευή ή την συμπλήρωση έργων για την καλύτερη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου.
  • Την ρύθμιση και την συντήρηση του δικτύου.

Γεωγραφική Αποτύπωση του δικτύου του ΤΟΕΒ Νιγρίτας