Προσωπικό του ΤΟΕΒ Νιγρίτας

Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνίτης : Σωτήριος Δημούδης

Λογιστήριο – Ταμείο

Λογιστής : Αθανάσιος Καρβουνάρης

Ταμίας : Παναγιώτης Καραγιάννης

Εποχιακό προσωπικό

Τρεις (3) Υδρονομείς

Δώδεκα(12) Εργάτες γενικών καθηκόντων