Κανονισμός Άρδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022
ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο Κανονισμός αυτός αφορά την άρδευση χωραφιών της περιοχής του
Τ.Ο.ΕΒ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του από 13-9-59 Β.Δ./τος
περί «Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων».

ΑΡΘΡΟ 2ο
Για την άρδευση…

kanonismos_ardeysis2022