Ο Δήμαρχος Βισαλτίας είναι ικανοποιημένος από αυτή την κατάσταση;