Προτάσεις εκσυγχρονισμού, αύξησης αποτελεσματικότητας

¨Προτάσεις εκσυγχρονισμού , αύξησης αποτελεσματικότητας και δημοσιονομικού νοικοκυρέματος των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) “

Συναισθανόμενοι την κρισιμότητα των στιγμών που βιώνει η χώρα μας ..

protasis_toeb_nigritas