6 αντλιοστάσια με 45 αντλίες συνολικής ισχύος 1785 Hp