Δομή και οργάνωση

Μέλη του Οργανισμού είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες και νομείς των εκτάσεων εντός των ορίων δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Τα εγγεγραμμένα μέλη του ΤΟΕΒ που είναι σήμερα περίπου 2500 , …