Κίνδυνοι για την υγεία απο την ανεξέλεγκτη καύση συσκευασιών φυτοφάρμακων

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και τη Διεθνή Οργάνωση
Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), η καύση άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων
αποτελεί εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.
Οι σημαντικότερες κατηγορίες ρύπων που εκπέμπονται και οι πιθανοί κίνδυνοι για την
υγεία που σχετίζονται με αυτήν την πρακτική είναι:
Διοξίνες και Φουράνια: …..

Ανεξέλεγκτη Καύση Περιεκτών Φυτοφαρμάκων