Επίσκεψη Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Την Πέμπτη 13.4.2023 επισκέφτηκε τον πρότυπο πιλοτικό σταθμό συλλογής κενών συσκευασιών αγροχημικών προϊόντων στο Φλάμπουρο Σερρών ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ενημερώθηκε για το συνολικό σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρακολούθησαν τις διαδικασίες καθαρισμού, σήμανσης και συλλογής των άδειων περιεκτών που ακολουθούνται από τους αγρότες της περιοχής και ενημερώθηκαν για μία σειρά από ζητήματα όπως τον συνολικό αριθμό των σταθμών συλλογής στις περιοχές που ενεργοποιείται ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας, τις ποσότητες που συλλέγονται σε ετήσια βάση και τον τρόπο αξιοποίησής τους. Συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες συνεργασίας των δύο πλευρών μέσω ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
Την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούσαν ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Περιβάλλοντος και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα Νάσος Στασινάκης και η διδάσκουσα του Τμήματος Δρ. Γεωργία Γατίδου. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει υλοποιήσει την τελευταία εικοσαετία πλήθος ερευνών σχετικά με την παρουσία γεωργικών φαρμάκων και άλλων οργανικών μικρορρύπων στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού
συστημάτων επεξεργασίας των αγροτικών απορροών και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νιγρίτας
Χύτας Δημήτριος