Δελτίο τύπου για την παγκόσμια ημέρα νερού (22-03-2023)

Για κάποιους μπορεί να αποτελεί απλά μια χημική ένωση, για άλλους ένα μέσο αγιασμού ή ένα μέσο για να ποτίσουν τα φυτά τους, να κολυμπήσουν ή να καθαρίσουν. Κοινός παρονομαστής αποτελεί όμως η αδιαφιλονίκητη και διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για αυτό, γεγονός που καθιέρωσε την 22η Μαρτίου «παγκόσμια ημέρα νερού» μετά από συνδιάσκεψη του ΟΗΕ το 1992.
Το νερό δεν καλείται τυχαία λευκός χρυσός καθώς επιτρέπει την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μέσω των δράσεων και λειτουργιών του σε έμβιους οργανισμούς και άβια όντα. Συνιστά το 60% της ανθρώπινης μάζας συμβάλλοντας σε πλήθος λειτουργιών ενώ παράλληλα εντοπίζεται σε όλα σχεδόν τα βρώσιμα υλικά. Οι δράσεις του στη Γεωργία και την κτηνοτροφία είναι αναρίθμητες, ενώ επιστημονικά χαρακτηρίζεται «παγκόσμιος διαλύτης». Η επιτακτική ανάγκη του όμως φαίνεται να υποτιμάται στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία του 2023 είτε λόγω άγνοιας και αδιαφορίας που οδηγεί σε αλόγιστη σπατάλη είτε λόγω προσωπικών συμφερόντων. Δυστυχώς, η ελλιπής παιδεία σε συνδυασμό με τον εγωκεντρικό χαρακτήρα του σύγχρονου ατόμου δεν του έχουν καταστήσει σαφές ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό δεν είναι δεδομένη για 2 δισεκατομμύρια συνανθρώπους μας, με αποτέλεσμα η πνευματική ένδοια κάποιων να οξύνει το κοινωνικό πρόβλημα. Παράλληλα, η συνεχής μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και η καταστροφή των οικοσυστημάτων προκαλούν μείωση της παγκόσμιας ποσότητας νερού και υποβάθμιση της ποιότητας του. Επιπρόσθετα, τα ωφελιμιστικά ένστικτα και οι χρησιμοθηρικές νοοτροπίες ευθύνονται για τη μη λελογισμένη χρήση του νερού στο πλαίσιο εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων που συχνά είναι αυτοσκοπός. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν είναι τυχαίος ο ισχυρισμός των ειδικών ότι ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος θα είναι για το λευκό χρυσό, γεγονός που καθιστά αναγκαία την συνεργασία πολλαπλών φορέων για την ευαισθητοποίηση του κόσμου περί του θέματος.

ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΝΙΓΡΙΤΑΣ