Απάντηση στον Γ.Γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κο Παπαγιαννίδη Δημήτριο

σε ανάρτηση του σχετική με τα αρδευτικά δίκτυα του Ν. Σερρών

Σε ανάρτηση του στις 4 Φεβρουαρίου ο Γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κο Παπαγιαννίδης Δημήτριος έγραψε τα ακόλουθα:

«Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή στις Σέρρες, για την πορεία υλοποίησης των προκηρύξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20-14-2020 και του Μεσοπρόθεσμου 2021-2022.
Ειδικότερα τονίσθηκε το επιτακτικό πρόβλημα άρδευσης που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές καλλιέργειες των Σερρών από τη μη κανονική λειτουργία των αρδευτικών δικτύων. Η λύση θα δοθεί με την έγκριση των έξη προτάσεων για τα εγγειοβελτιωτικά έργα
μέχρι 2,2 εκατ ευρώ έκαστο και με την υλοποίηση των δύο μεγάλων έργων στο 2ο και 5ο Αρδευτικό δίκτυο Σερρών.
-ΤΟΕΒ ΠΡΟΒΑΤΑ 2ο Αρδευτικό Σερρών
Το 2ο αρδευτικό δίκτυο Σερρών το οποίο μετονομάστηκε σε ΤΟΕΒ Προβατά έχει έκταση 141.000 τα όποια μετά την απομείωση λόγου αναδασμού είναι στα 138.600 στρεμμάτων αρδεύσιμων ,είναι το μεγαλύτερο αρδευτικό δίκτυο στην Ελλάδα και ίσως το παλαιότερο στον τρόπο άρδευσης (χωμάτινο ).
Το ΤΟΕΒ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΥΛΛΙΔΑΣ 5ο Αρδευτικό Δίκτυο Σερρών
Εχει έκταση 40.000 στρέμματα περίπου καταλαμβάνοντας το νοτιότερο σημείου του νομού. Αρδεύεται από τους ποταμούς Στρυμόνα και Αύτη και περιλαμβάνει αγροκτήματα 16 χωριών της Επαρχίας Φυλλίδας και εκτείνεται σε 2 Δήμους Αμφίπολης και Ν.Ζίχνης. Τα μέλη του Οργανισμού είναι κοντά στις 3000 και σε όλο το μήκος του οι αρδεύσεις γίνονται με τεχνική βροχή και δεν υπάρχει πουθενά κλειστό δίκτυο.
Τα υπόγεια αρδευτικά δίκτυα για την αναβάθμιση των ΤΟΕΒ στις Σέρρες κρίνονται ως ιδιαίτερης σημασίας για τη στήριξη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών και των οικονομιών τους στην περιοχή που αποτελεί την ενότητα στη χώρα με το μεγαλύτερο υδραυλικό δυναμικό.
Με τα δύο αυτά έργα προϋπολογισμού περίπου 150 εκατ ευρώ θα επιτευχθεί εξοικονόμηση νερού, μεγάλη άνω του 400% αύξηση του αγροτικού εισοδήματος, εξορθολογισμός των συνθηκών άρδευσης και αύξηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων.
Την δεδομένη στιγμή δεν προβλέπεται να γίνουν με ΣΔΙΤ, αλλά με πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2023 -2027.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ»

Η απάντηση μας είναι η εξής:
«με τα δυο αρδευτικά έργα( 2οαρδευτικό Σερρών (ΤΟΕΒ Προβατά) και 5ο αρδευτικό Σερρών -ΤΟΕΒ Επαρχίας Φυλλίδος) προϋπολογισμού 150.000.000 € θα επιτευχθεί μεγαλύτερη από 400% αύξηση του αγροτικού εισοδήματος »
Κύριε Γενικέ
Νομίζω πως πρέπει να σοβαρευτείτε διότι :
• 1ον όλους τους πόρους του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2023-2027 ,περίπου 500.000.000 € , να δεσμεύσετε δεν φθάνουν για να γίνουν αυτά τα δυο αρδευτικά έργα.
• 2ον για την αύξηση πάνω από 400% του αγροτικού εισοδήματος ,αλήθεια από πού προκύπτει;
Θα σας έλεγα λοιπόν να στρωθείτε στο υπουργείο σας να εργαστείτε και να αφήσετε τα κακόγουστα πανηγύρια στην επαρχία για να στηρίξετε τους πολιτικούς σας προϊσταμένους διαφημίζοντας ανύπαρκτα έργα – προεκλογικές φούσκες.
Χύτας Δημήτριος
Πρόεδρος ΤΟΕΒ Νιγρίτας

Ιδού η ανάρτηση και η απάντηση μας (εφόσον δεν διαγραφεί!)