μήνυμα για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (World Environment Day – WED) γιορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε χρόνο και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ για την ενθάρρυνση της παγκόσμιας ενημέρωσης και δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και ως εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ θα ήθελα, να τονίσω τη σημασία της υιοθέτησης αειφόρων γεωργικών πρακτικών καθώς η γεωργική παραγωγή συνδέεται με την κλιματική αλλαγή αλλά και επηρεάζεται απ’ αυτή σε μεγάλο βαθμό.
Είναι γεγονός ότι η γεωργική παραγωγικότητα, σε όρους απόδοσης καλλιέργειας, αυξήθηκε χάρη στην εφαρμογή μη βιώσιμων πρακτικών, όπως είναι η μονοκαλλιέργεια (δηλαδή, η παραγωγή της ίδιας καλλιέργειας σε μεγαλύτερες περιοχές), η άρδευση, τα εξελιγμένα μηχανήματα και οι περισσότερες χημικές εισροές, όπως φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Αυτή η εντατικοποίηση έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται λιγότερα εδάφη για να παράγονται περισσότερα τρόφιμα.
Ωστόσο, αυτοί οι τρόποι παραγωγής συνοδεύονται από περιβαλλοντικό κόστος. Η εντατικοποίηση με αυτόν τον τρόπο ασκεί μεγαλύτερες πιέσεις στο περιβάλλον, καταλήγοντας σε υψηλότερη μόλυνση εξαιτίας του αζώτου και υψηλότερες εκπομπές CO2, μεγαλύτερη απώλεια βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις και μόλυνση του εδάφους, των ποταμών και των λιμνών.
Είναι φανερό ότι πρέπει να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργικής παραγωγής. Η υιοθέτηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών μπορεί να βοηθήσει. Για παράδειγμα, οι μέθοδοι οικολογικής γεωργίας προσφέρουν ένα μέσο εντατικοποίησης της γεωργίας χωρίς συνθετικές χημικές εισροές (δηλαδή, λιπάσματα και φυτοφάρμακα) αξιοποιώντας φυσικά προϊόντα και οικολογικές διαδικασίες στην παραγωγή. Οι αγροτικές τεχνικές ακριβείας προσφέρουν τα μέσα για τη μείωση της χρήσης χημικών και κατ’ επέκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ωστόσο, ανεξάρτητα από τη μέθοδο, η παραγωγή τροφίμων πρέπει να παραμείνει αρκετά εντατική ώστε η παραγωγικότητα να συμβαδίζει με τη ζήτηση των τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο, η χρήση της γης και η βιοποικιλότητα δεν θα επιβαρυνθούν περαιτέρω.
Ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας καθώς είναι ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εφαρμόζει σύστημα ορθής διαχείρισης των κενών συσκευασιών των αγροχημικών στην περιοχή δικαιοδοσίας του. Έτσι, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργάνωσε και λειτουργεί πιλοτικά Σύστημα Ορθολογικής Διαχείρισης των Κενών Πλαστικών Συσκευασιών των Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος AgroChePack.
Στόχος του Συστήματος Ορθολογικής Διαχείρισης των Κενών Πλαστικών Συσκευασιών των Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, μέσω της ορθής διαχείρισης των κενών συσκευασιών.
Κλειδί για την επιτυχία του συστήματος, πέραν της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής των αγροτών, είναι η σωστή απορρύπανση των κενών δοχείων των αγροχημικών η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της μεθόδου του Τριπλού Ξεπλύματος. Οι άδειες συσκευασίες των αγροχημικών που δεν ξεπλένονται στην πραγματικότητα δεν είναι καθαρές κι αποτελούν δυνητική απειλή για τους ανθρώπους, την πανίδα και το περιβάλλον. Για την απορρύπανση και τον καθαρισμό των συσκευασιών των αγροχημικών, αυτές πρέπει να ξεπλένονται τρεις φορές, αμέσως μετά τη χρήση του περιεχομένου τους. Ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας μετά το τριπλό ξέπλυμα, τη διαλογή και τη συλλογή των κενών δοχείων στέλνει προς έλεγχο δείγματα στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ώστε να ελεγχθούν για την καθαρότητα τους, να αποχαρακτηριστούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα (καθαρά στερεά απόβλητα) και να οδηγηθούν στην ανακύκλωση.
Εν κατακλείδι, ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Ορθολογικής Διαχείρισης των Κενών Πλαστικών Συσκευασιών των Φυτοφαρμάκων και Λιπασμάτων, κάνει μία φιλοπεριβαλλοντική προσπάθεια, ώστε να επέλθει αλλαγή στην νοοτροπία με την οποία ο πληθυσμός της υπαίθρου αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε όλοι ότι ο πλανήτης Γη είναι το σπίτι μας και η κληρονομιά που θ’ αφήσουμε στις επόμενες γενιές, ώστε να το προστατεύσουμε και να το φροντίσουμε σα να είναι η κάθε μέρα Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Δημήτρης Χύτας
Πρόεδρος ΤΟΕΒ Νιγρίτας