Καθυστέρηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου:

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ»
με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011462842 στη Δράση 4.3.1

Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Κύριο Μητσοτάκη Κυριάκο

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ

epistoli