Σκοπός του ΤΟΕΒ Νιγρίτας

Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β) Νιγρίτας

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που διέπεται από το Ν.Δ 3881/25-10-1958

Ο Οργανισμός έχει σκοπό την «έγγειον βελτίωσιν» των αγροκτημάτων των μελών που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας του.

Το αρδευτικό δίκτυο ΝΙΓΡΙΤΑΣ, που λειτουργεί από το 1976, είναι δίκτυο τεχνητής βροχής που εξυπηρετεί από απόψεως αρδεύσεως 64.500 στρέμματα .Ολόκληρο το δίκτυο είναι χωρισμένο σε (5) πέντε αντλιοστάσια : Α9, Α10, Α11, Α12, Α13, καθώς και σε τρία βοηθητικά αντλιοστάσια. Το ένα στο Α-9 , ένα στο Α-10 και ένα στην 5Κ περιοχή ΑΧΙΝΟΥ. Επίσης υπάρχει μικρό αντλιοστάσιο (Πομόνα ) στην 5Κ περιοχή Αχινού, καθώς και δύο στραγγιστικά , ένα το Β1 στην χαμηλή περιοχή Ν. ΣΚΟΠΟΥ- ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ, και ένα στην Τ8 χαμηλή περιοχή ΑΧΙΝΟΥ.

Ο Οργανισμός ,του οποίου η ύπαρξη δεν περιορίζεται σε χρονικά περιθώρια, σκοπό έχει να εξασφαλίσει :

  • Την διοίκηση , συντήρηση και τη λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων.
  • Την ρύθμιση της χρήσης και της διανομής από την Διοίκηση του Οργανισμού, του Αρδευτικού νερού με την επιβολή του Κανονισμού Άρδευσης.
  • Την αστυνόμευση του νερού.
  • Την επιβολή και τη βεβαίωση των αρδευτικών εισφορών.
  • Την μέριμνα για την σύνταξη μελετών για την κατασκευή ή την συμπλήρωση έργων για την καλύτερη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου.
  • Την ρύθμιση και την συντήρηση του δικτύου.